Staň se rybářem

1.Kontaktování pobočného spolku


Prvním krokem je zkontaktovat kterýkoli pobočný spolek Moravského, případně Českého rybářského svazu. Rozhodnete-li se pro pobočný spolek MRS v Kostelanech nad Moravou, najdete nás na Rybářské baště ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu, tzn. 1 x za 14 dní v 18 hodin (po přechodu na letní čas v 19 hodin), kdy máme výborové schůze. Nejlepší a nejrychlejší kontakt je však přes telefon nebo email jednatele  ladabures@seznam.cz  nebo místopředsedy spolku jozka.strejcek@seznam.cz .

K legálnímu lovu na státem vyhlášených rybářských revírech  potřebujete:

2.Úspěšné složení zkoušky

K získání státního rybářského lístku je zapotřebí složit zkoušku ze znalostí o rybářství. Na tuto zkoušku má možnost se každý uchazeč připravit individuálně v rámci samostudia. Potřebné materiály ke studiu jsou následující (nejdůležitější jsou vytištěny tučně):

 

Předpisy MRS

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových a pstruhových

Předpisy MRS

Stanovy MRS (jen orientačně)
Poznávání ryb

Atlas ryb (poznávání - zaměřit se zejména na nejčastější druhy ryb - amur, bolen, candát ob., cejn velký, hlavatka, hrouzek ob., jelec tloušť + jesen + proudník, ježdík ob., kapr, karas ob. + stř., lipan, lín, losos, mník, okoun, ostroretka, ouklej, parma, perlín, plotice, podoustev, pstruh ob. + duh., siven, sumec, střevle, štika, tolstolobik, úhoř, vranka ob.


Anatomie a biologie ryb

Anatomie ryb (hlavně obrázky), biologie ryb


3.Samotné složení zkoušky


Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku náš pobočný spolek neorganizuje. Uchazeč o členství má možnost se ke zkoušce přihlásit v  některém jiném pobočném spolku (Staré Město, Uherské Hradiště nebo Kunovice) kde se musí informovat o podrobnějších podmínkách ke složení zkoušky. Zpravidla před zkouškou probíhá v těchto organizacích několika hodinové školení jako příprava ke zkoušce. Přezkoušení je řešeno formou testu. Jeden test obsahuje 25 otázek, které jsou programem náhodně vybírány ze souborů otázek tak, aby byla zajištěna co možná největší variabilita. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Otázky pro každý test jsou vybírány z těchto základních okruhů témat:

 1. Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.
 2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.
 3. Základní znalosti způsobů lovu ryb.
 4. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.
 5. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS (Stanovy ČRS nejsou součástí přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění).

Své znalosti si můžete ověřit procházením souborů otázek podle výše uvedených okruhů témat. Po označení jedné z nabízených odpovědí se vám přímo zobrazí, zda je  odpověď skutečně správná. Po zodpovězení všech otázek testu se zobrazí vyhodnocení, ve kterém je uveden výsledek – prospěl x neprospěl a počet správných a špatných odpovědí. Pro úspěšné absolvovaní musíte zodpovědět minimálně 13 otázek z 25. Zároveň máte možnost zpětné kontroly správnosti svých odpovědí. Ve znovu zobrazeném testu jsou vyznačeny správné odpovědi podtržením a chybné červeně přeškrtnuty. V rámci vyhodnocení je  nabídnuta možnost zopakování téhož testu nebo vyplnění nového. V případě zájmu máte možnost tisku testů ve formátu pdf. Vytištěné testy mohou sloužit pro přezkoušení písemnou formou. Na konci každého testu je vyhodnocení správných odpovědí.


Po absolvování testu pořádající organizace vytiskne protokol o absolvovaném testu a osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. Toto osvědčení slouží k vydání rybářského lístku (jak získat první rybářský lístek), o který můžete požádat na městském úřadu odboru životního prostředí - podle místa bydliště. Cena rybářského lístku se pohybuje od 100 do 1 000 Kč (dle doby platnosti - od 1 roku po „NEURČITO“).


Jste-li držitelem státního rybářského lístku, pak si můžete  u pobočného rybářského spolku zakoupit povolenku k rybolovu, a to:
 • na revíry MRS a ČRS jako člen
 • na revíry MRS a ČRS jako nečlen (bez členských příspěvků, ale cena povolenky je výrazně dražší, než pro člena)
 • na revíry soukromé - tyto povolenky si zakoupíte přímo u správců daných revírů, nikoli u nás!

Ceny povolenek k lovu na revíry MRS pro rok 2024 jsou ZDE .


4.Přijetí za člena MRS

Zájemce o členství v MRS, nejprve vyplní a odešle přihlášku za člena.  Osobně se pak dostaví na výborovou schůzi pobočného spolku Kostelany nad Moravou, a to s platným státním rybářským lístkem a fotografií se svou aktuální podobou a požádá o přijetí do MRS. Pokud někdo žádá o převod z jiného pobočného spolku MRS, přinese s sebou členský průkaz MRS s vylepenou členskou známkou za předešlý rok (tím pádem neplatí "zápisné" ve výši 1 000,- Kč)

Při vstupu do MRS zaplatí:
 • jednorázový poplatek (tzv. „zápisné“) ve výši 1 000,-Kč (16 let a starší),
 • členský příspěvek na daný kalendářní rok
  • 1 400,- Kč (16 let a starší), bude-li si nárokovat vydání povolenky k lovu na daný kalendářní rok pro revíry MRS
  • 500,- Kč (16 let a starší), nebude-li si nárokovat vydání povolenky k lovu na daný kalendářní rok pro revíry MRS (tzv. „udržovací známka“)
  • 200,- Kč (mládež 8 – 15 let)
  • Zaplacením těchto poplatků se uchazeč stává členem  pobočného spolku MRS a je mu vydán členský průkaz a vylepena členská známka pro daný kalendářní rok a může si zakoupit povolenku k lovu.


Důležitá poznámka: Věk se neposuzuje podle dne narození, nýbrž podle roku narození (tzn. za 16-letého je člen považován tehdy, dosáhne-li v daném roce věku 16 let, byť je to třeba až 31. 12.)

Děti, které chtějí získat státní rybářský lístek, jsou organizovány v rybářském kroužku. Kroužek se koná cca 1x za 2 týdny na cca 1,5 hodiny. Kroužek mohou navštěvovat děti ve věku od 8 do 15 let. Začíná se na přelomu října a listopadu (se začátkem školního roku) a vrcholí na přelomu března a dubna konáním zkoušek pro získání prvního rybářského lístku. Další postup je již stejný jako u dospělých, s tím rozdílem, že děti neplatí jednorázový vstupní poplatek do MRS (vstup je pro ně zdarma). Pobočný spolek Kostelany nad Moravou zahajuje činnost rybářského kroužku v případě zájmu minimálně 6 dětí ve věku 8 - 15 let.
Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies